Početak susreta i nove akademske godine

Dragi članovi,

prvi susret u novoj akademskoj godini održat će se 6.10. u 20 sati u čitaonici III. Gimnazije.
Polako nam se približava i taizeovski susret u Rigi, pa je plan puta u postupku izrade.